• 1  • 2  • 3Tour

October 28
Autumn marathon. Elena Minina & Mikhail Ozerov. Concert for two.
20:00
Moscow | Korovii Val, 3, Building 1
October 30
«Autumn Marathon» «Big Retrograde English-Russian Concert»
19:00
Moscow | Korovii Val, 3, Building 1
November 13
«Autumn Marathon» Andrey Lefler, Mikhail Ozerov «Rock’n’roll for two»
19:00
Moscow | Korovii Val, 3, Building 1